מדע, דת, יהודים

Posted June 24th, 2011 by admin

                                               הקדמה.

                       למה יהודים אומה הכרחית בכדור הארץ ?     

     היסטורי ולמעשה עם יהודי הופיע בהתחלת ציביליזציה אנושית. אבל כעם נפרד ויחיד יהודים נוצרו תודה “לתרבות מצרית קדומה”, שביניהם הם גרו זמן רב. אז היה זמן מבורך, כאשר בכדור הארץ היה הרבה אדמות פנויות או עם מעט אוכלוסיה, ותודה לזה מצריים קדומים בלי שום אלימות נתנו ליהודים “אוטונומיה באדמות של פלסטינה מודרנית”, שהייתה תחת שליטה שלהם. ויהודים קבלו את זה. ולמעשה יהודים תמיד היו ידידותיים עם מדינה מצרית.

    מצרים וישראל היו שתי מדינות ראשונות בכדור הארץ, שהקימו על “בסיס מדעי”, ובהן הטיפו “סבלנות לבני- אדם”.

    רעיונות של תוקפנות נולדו בתוך עמים נוודים, שלא עסקו בחקלאות ויותר מעמים אחרים סבלו מרעב. ומנוודים רעיונות של “רווח קל” התפשטו גם לעמים חקלאים, כאשר כישלון יבול הביא לרעב. בגלל סכנות מתמידיות אלו בעולם, כל עמים קטנים תמיד אחדו “לבריתות ידידותיות”, אלה נשק טוב התחיל להיות בסיס למתרות הגנה. אבל מהר מעוד נשק טוב התחיל להיות תוקפני, ובמיוחד כאשר לשליטה בקבוצות פרצו “אנשים”, שלא רצו לעבוד קשה, והיו מסוגלים רק לשדוד. 

    תוקפנות כללי של אנושות, שהופיע בתקופה מסוימת של היסטוריה, הביא למצב, “שמנהיגים בכירים של עמים ומדינות” הפכו למארגנים של כל מיני כנופיות, שבטים וקבוצות צבאיות, שהיו תופסים שליטה באוכלוסיה בשיטה אחת או אחרת. וטבעי שזאת הייתה “חלק הכי רע של אנושות”. ובאותו איכות מנהיגי עמים שונים נשארו עד ימינו, כי תהליך הקמת של שלטון, דרך קבוצות דתיות, מפלגתיות, שבטיות וצבאית, נשאר מזמנים קדומים, בניגוד לשיטה טבעית של “שליטה נשית”.  

    כל היסטוריה הידועה של אנושות, זה למעשה רשימת שמות של “כלומניקים”, ששלטו בזמן זה או אחר. הם תמיד ניסו לתפוס שטחים נרחבים של מדינות אחרות, והשמידו את כולם שלא רצו את תוקפנים. אחרי ש”קצבים רומאיים”, שהרגו במדינות שונות עד מאה אלפים של אנשים ביום, תפסו את ישראל, מדינת ישראל נעלמה. ולמעשה נשארו בחיים רק אלה שברחו מרומאים, או שתפו פעולה עם רומאיים. לכן יהודים שנשארו בחיים התפשטו בכל מדינות שהיו תחת שליטה של רומאים, ואחר כך לכל העולם.

    דווקא במצב קריטי הזה נתגלו “איכויות יוצאת הדופן של עם יהודי”, שאפשרו לו להישאר בהיסטוריה עד ימינו.   יהודים ידעו לקרוא ולכתוב באפן מסורטי, היו שקדנים ואנרגטיים, ולכן הם נספגו במהירות בין כל עמים ידועים.  כל עמים בשמחה תמיד קבלו יהודים לסביבונם, כי יהודים אף פעם לא גילו “תוקפנות”, אף פעם לא רדפו לשליטה במדינות זרות, וגם תמיד ידעו את ספה מקומית שהם גרו. האיכות עיקרי של עם יהודי שעזר לשרוד לנו בהיסטוריה הכי קשה היא “סבלנות”, שנקלטה בעם במצרים אתיקה, ואחר כך המשיחה במדינה ריבונית, ובסוף במדינות זרות.   

    מצד אחד יהודים היו מועילים לכל מדינות שהם התגוררו ממבט כלכלי. מצד אחר הם לעתים קרבות חיו יותר טוב מתושבים מקומיים, גורמת קינא ללוזרים. בגלל שיהודים למעשה לא יתערבבו עם אוכלוסיה מקומית, הביא לזה שהם תמיד היו “זרים”.  ובמצב של זרים אותם שמרה דת יהודית

    ובכל זאת, הייתה ויש קבוצה אחת של אנשים בכל מדינות, שנדרשה ונדרשת היום ליהודים, בשביל להשתמש את “סבלנות שלהם וגם מצב של זרים”. וקבוצה זו “כלומניקים” שכבר תפסו את שלטון או רודפים אחרי שלטון. לאנשים כאלה תמיד נצרכו יהודים בשביל לחסות את “בורות וחוסר יכולת לעשות דבר”. לאנשים אלו יהודים מוצר בלי שום כשלון. מצד אחד יהודים תמיד אפשר להאשים בבעיות של מדינה, כי הם תמיד פעילים במדינה. מצד שני בגלל הסבלנות יהודי אף פעם לא יהיה מלחמה או מהפכה בחזרה. והשלישי תמיד אפשר לקבל תמיכה מאנשים “בוריים” ממדינות אחרות.

   דוגמה קלסית לזה “בורות וחוסר יכולת לעשות דבר” את מנהיגי מדינות אסלאם, שבהן מסורטי יש המון רעבים וחוסרי עבודה. ומנהיגים אלו כבר יותר ממאה שנים מעבירים את בעיות פנימיות שלהם ליהודים, כאשמים בזה.

    ועל היסטוריה קודמת של יהודים במדינות שונות, “כשעיר לעזאזל” בשביל שליטים חלשים, אפשר לספר הרבה.

    במילים אחרות, בעוד בעולם קיימת מנהיגות, שהם קבוצות לא צפויים של אנשים עם חוסר יכולת מעשי, אשר קשורים עם אוכלוסייה בעזרת מראית עין שקרית של בחירות, תוקפנות של אנושות יהיה קיימת. ולכן גם מלחמות וגם יהודים כמו “שעיר לעזאזל”, פשוט נצרכים לכזה חיי של אנושות.

    מניסיוני, כאשר אני הייתי מציעה אנשים לקרוא מאמרים על “אחדות העולם”, שקשור עם משמעות מדעי של תורה,  בצורה של “7 ימי בריאת העולם”. וכמעת אצל כל אנשים בלי קריא מופיע הרגשה שאני מציע להם “הבנה חדשה של דת באלוהים”.

    למראות שלמעשה אני מציע “הבנה מדעית של עולם יותר עמוקה והכי קדומה”, שקיימת.  כי אמונה לאלוהים היא חסרה תועלת ולא נותנת לבן-אדם שום אמצעים לחיים באושר ועושר. אלה בלי “הבנה מדעית אחדות העולם”, אנושות לא יכולה ליצר חברה בריאה וצודקת וגם כלכלה בריאה.

אתם יכולים לצחוק, אבל במושגים מודרניים של מדעה חסר “דת”! כי רק דת תפסה לתוכה “מושג מדעי של אחדות העולם”, ולמראות שהיא חסרת תועלת היא חיי כבר 3200 שנים.

מאיזה סיבות בתקופה מסוימת של היסטוריה של אנושות הופיע דת?

  1. מסיבה של “אבדן מושג מדעי של אחדות העולם”, שהיה בהתחלת ציביליזציה

אנושית, מבוססת בעזרת “מתיישבים קוסמונאוטים”.

  1. מסיבה הבנה אינטואיטיבית, שבן-אדם מוגבל ביכולת שלו. כי מעל בן-אדם עומדים “כוחות עליונות”, אשר דרך תת-הכרה מנהלים את חיי בן-אדם ל 90%, ואולי יותר.
  2. מסיבה רצון של רוב אנשים “חברה צודקת, בלי אלימות, בלי עבדות ועם שוויון”, שקיים בטבע.

אבל בגלל סיבה שדת הפכה את אחדות העולם, הקיים מעשי, ל”אמונה דמיונית”, בלי הבנה את חוקי ומבנה של עולם, היא הפכה לאידיאולוגיה של רמאות, כמו כל אידיאולוגיה אחרת. לכן כל ניסוים של דת לשנות את חברה אנושית לטובה יותר, לא הצליחו, אלה זה נישאר רק קריא למאמינים: “בואו כולם נהיו אנשים טובים”. וכמובן הבטחה “חיי גן אדן אחרי מוות”. 

    יתר על כן, “דת כאידיאולוגיה יכולה להיות אלימה” ודוגמה לכך “אסלאם”. כדי להבין שאסלאם היא דת של אלימות אין צורך לקרוא את הקוראן. מספיק לראות את תהליך של תפילה, ואתם מיד תוכלו לראות את “הארגון הצבאי” פועל לפי הוראות מן המולות. לפיכך, קבע האסלאם עם הקמתה לעצמה המשימה של כיבוש את העולם כולו, ומתרה הזה נמשכת עד היום. ובשביל כיבוש העולם היה צריך לממש “הכנסת אסלם בכוח” לכל עמעם הנכבשים.  ובגלל שדת הזה מהתחלה הייתה יזומה כ”ארגון צובעי”, אז לכלום החדירו את רעיון, שלמות עבור “אלוהים” זה “גן-אדן”.

    זה לו במקרא שאסלם הכריז מלחמה במאה ה 7 לכל דתות של סבלנות: יהדות, נצרות, בודהיזם ועוד. אין שום סיכוי להפוך את אסלם לדת סבלני, כי אסלם ו”הגיחאד” שלו מבוסס על חוקים אכזריים של נוודים, שבם מלחמה עסק עקרוני של חיים. וגבר תמיד חייל אלה אישה היא שפחה. וכך זה היה אלפי שנים, עוד לפני הופעת את אסלם עצמו. לכן מלחמה רק נגד “אסלם קיצוני” חסר משמעות, בגלל שאף פעם אי אפשר לנחש, מתאי מארגון צבעי תקפוץ החוצה את “עזאזל”.

   אולי רע הכי נורה, שהביא דת בחיי כדור הארץ, היה חוק “פרו ורבו”, שהביא ליתר אוכלוסיה נוראי. העניין שבגנוזות מדעיות של תורה, חוק “פרו ורבו” שייך “לתאים של גוף בן-אדם”, בגלל שמספר תאים של אורגניזם מוגבל במבנה ואנרגיה, ולכן הם לא יכולים לעבור גבול מסוים. באותו זמן חברה אנושית, בתנאים חוסר “וויסות טבעי של לדה תינוקות, חייבת להיכנע לחוק “איזון עם טבע”.

בלי מושג מדעי של “אחדות העולם”, בחברה אנושית לא קיים גבול ברור בין “טוב ורע”, ורע תמיד מנצח את טוב.

חוסר הבנה מדעית של “אחדות העולם” הביא את מדעה לשלילה את עצמה, כי לא חי איש שיכול להבין ולדעת את כמות אינסופי של גילוים וידעה מדעית. מושג של “אלוהים”, שהפשיט את “מושג מדעי של אחדות העולם”, לא נותן לאיש שום אמצעים במאבק עם רע. לכן לאנשים רעים ונבלים תמיד יש “יתרון” מול אנשים טובים. כי לאיש טוב “אין מה להסתיר”, אלה איש רע מסתיר את קוונות רעות שלו.

לכן אצל אנשים טובים, שהם בסיס של אנושות” יש רק אמצעי אחד בשביל להתפטר “מאנשים רעים”, וזה חוק עולמי “שייכות למערכת”.

אני רוצה להדגיש שהיום רוב אנשים משכילים מבינים, שאנושות נמצאה “במצב בלי מוצאה”. הצטבר מלאי ענק של נשק, שיכול להשמיד את טבע ואנושות המון פעמים. כל מדינות נמצאים בתחרות מתמיד של כלכלה אלים, שיכול להביא למלחמה. בהרבה מקומות העולם יש מלחמה. יתר אוכלוסיה, ובהתאם השמדה של טבע כל כך נוראי, שכבר לא מדברים על נושה. כבר הרבה זמן אין מים נקיים ואוויר נקי. ועוד הרבה דברים עובדות השמדת אצמית.

ברור שאנושות איבדה את דרך בהתפתחות, כמו מאבדים דרך ביער. אלה איך מחפשים דרך נכונה? חוזרים למקום שממנו יצאו ומתחילים “דרך מתוקנת”.     זאת אומרת בלי מוצאה הזה יש לנו רק תקווה מעוד קטנה, שאנשים תחזרו במחשבם לזמן התחלת הציביליזציות, שהתחילה “בצורה מדעית”. ושם בעבר מדעי נחפש את “חוקי העולם”, שאנושות לא ביצעה עד היום, וזה הביא אותנו לקטסטרופה מתקרבת.

למעשה מדעה, שקשורה רק לחיים ריאליים ובהתאם לאמת, חייבת לקחת אצל דת את “אלוהים אחד”, שבעזרתו צמרת דתית תמיד עשה ספקולציות למטרות אישיות.

במצב הזה אפשרויות של חזרה להתחלת ציביליזציה אנושית יש יותר רק אצל “עם יהודי”. כי הוא עבר כל דרך של אנושות, ויש לו “ספר מדעי של תורה”, שגם כן היגיעה מהתחלת ציביליזציה אנושית. וגם כמו עם שעבר לא תקופה אחת של השמדה, ואלוהים לא סם על זה שום התעניינות.

אבל בשביל זה יהודים חייבים לעיין מחדש את היסטוריה של עם ולהבין את טעויות שעשו בתקופה כל כך ארוכה.

אני רוצה להסביר ליהודי העולם, כי אני אחד מהם, שכל היסטוריה ארוכה של סבל, לא קשורה לעונש של אלוהים עבור אי מילוי מצוות. כי אלוהים לא מאניש אף אחד ולא נותן פרסים לאף אחד. אלוהים – זה מושג של “חוקים אחדים של עולם וגם מודל אחד מערכתי לכל חי ולא חי”, ש “בינה עולמית” /אלוהים / שומר את חיים בזמן אינסופי.

לכן היסטוריה ארוכה של סבל ודם הייתה תלויה רק “מאידיאולוגיה של צמרת דתית”.

אידיאולוגיה זאת בגלל טיפשות של “זלזול בניסיון חיים פרקטיים ורצון להישמר בכל מחיר את אידיאולוגיה ניהול בעם”, יצרה תנאים ויצרה סוג מיוחד של מושגים פאנאטיים כל איש מאמין, כמו סבל בחיים עבור אמונה.

למראות ש“חוקי אלוהים”, אם להבין אותם “בדרך מדעית”, אלה לא באמונה, שהכול יסתדר ברצון של אלוהים שבשמים, אז חוקים אומרים: “שהעולם מיוצר רק לאנשים טובים ואחראים”. עולם מיוצר לחיים טובים ובר תבונה לפי חוקים, אלה לא בשביל סבל. סבל מופיעה ביחד עם אי ביצוע חוק עליון ויחיד “שייכות למערכת”.

אידיאולוגיה דתית שלנו יצרה תנאים של “בידוד שלם עם יהודי מכל עמים אחרים של כדור הארץ”, בתקופה ארוכה של היסטוריה עד היום. ובעזרת בידוד דת זו יצרה את “שינעה ואנטישמיות” לעם שלנו.

בידוד הזה היה ממומש בעזרת “שישה גדרות אידיאולוגיות”, שבדדו את עם שלנו מכל עמים אחרים.

גדר ראשונה, זאת גדר של “עם נבחר”, שאלוהים נתן לו זכות לנהל את עמים אחרים. אלה במציאות אצל בן-אדם “אין עדיפות” אפילו מול בעלי חיים בטבע. כי יש שוויון מלא בין כל בעלי חיים של כדור הארץ, ובמיוחד שוויון בין כל העמים.

גדר שנייה, זאת גדר “דם יהודי מיוחד”, שזה המצאה של “עזרה” פאנאטי ומשוגע, אחרי חזרת עם משבי בבבל. / דרך אגב בשבי בבלי לספר תורה היו הוספים חוקים אלימים של מלך “חמורפי”, כמו “עין עבור עין, שן עבור שן” וכה דומה. וחוקים אלו מנוגדים לחוקים עקרוניים של סבלנות “עשרת הדיברות”. /

גדר שלישי, זאת גדר “איסור לקבל דת יהודי לכל שרוצים, ואיסור מתעסק בלפצות  את דת, כמו הסברה את חוקים אלו לעמים אחרים”.

גדר רביעי, זאת גדר של “שלמות של תורה לכל מעשים של חיים”. זאת אומרת טענה, שבספר תורה יש תשובות לכל שאלות שמופעים בחיים של בני-אדם. בגדר הזה הקים רב מפורסם “מושה בן מאימון” ידוע בשם מקוצר “רמ”בם”. למראות שחיפוש חוכמה נוספת של תורה הופיע בזמן יצירת תלמוד. והכול זה ברקע של אי הבנה שלמה של “7 ימי העולם”, שלמעשה בעלי “משמעות מדעי על העולם שבתורה”. כל היסטוריה של יהדות “חכמי תורה” משחקים עם מילים מטקסט הקדוש, כאילו הם מבינים את משמעות של טקסט וקשר שלו עם חיים אמיתיים. אבל משחק הזה עם מילים לא שונה מנחושים של צוענים בקלפים, בהגדת עתידות. כאשר כל אוכלוסיה הייתה אלפביתית, אז דברים לא ברורים הסבירו בעזרת “ניסים ונפלאות של אלוהים”. היום, כאשר מדעה השלילה מדת ניסים ונפלאות, צמרת דתית מנסה לחסות את עצמם במילה “מסורת”. אלה מסורת השתנו כל היסטוריה, ובמיוחד תלויים ממדינות התגוררות של יהודים. ובכלל למסורת אין שום קשר ל”אחדות העולם”.

גדר חמישי, זאת גדר “איסור כל מעשים חוץ מדתיים”. הגדר זו הקים רב “קרוא”, כאשר יצר את יום עבודה של יהדי דתי”, שבו לא היה שום דבר, שלא קשור לדת.

גדר שישי, זאת גדר “הכנעה של נשים לשליטה גברית”. אני לא יודעה מי הקים גדר זו, אבל גדר זאת הוא הכי בלתי מנוצח ותוצאות הכי קשות. כי גדר זאת הוליד “אלימות בלי גבולות”. בגלל שגברים מטבע שלהם יכולים לבנות רק “שליטת הכנעה”! סיבה אידיאולוגית לזה הייתה במספר קטן מעוד של שמות נשים בטקסט של תורה. לכן החליטו שגברים הכי חשובים בחיים של חברה, וגברים יותר חכמים. למראות שבמציאות, שמות של נשים מעט בטקסט מדעי של תורה, כי “לחלק נשי בטקסט מדעי זה מחזור במערכת”, שהופכת את מערכת למעגל סגור. ולכן להבנה יותר ברורה של טקסט, מחזורים היו עוברים בשתיקה. חוכמה נשית, לא ברורה לעין, כי זאת “מחזור של מערכת”, שתפקידו לכוון את חלק גברי של מערכת לכיוון הנכון, ולכן הוא יותר חשוב מחלק גברי של מטרה מערכת. לכן נשים יותר חכמים וגמישים מחצי גברי של אוכלוסיה, ורק שלטה נשית בחברה אנושית יכולה להפוך חברה “לצודקת, לא אלימה ואחראית”.

“גדר בלתי חדיר של השמדה עצמית”, שיצרה צמרת של דת, רק במקרה של קיום בכדור הארץ מדינות, שבהן לא ידעו ולא הבינו מי הם יהודים, הציל יהודים מהשמדה טוטלית. אבל גם יצר היסטוריה של דם ורדיפה אחריהם. “הבדידות היסטורית” של עם ישראל, אומר לנו, שצמרת דתית של יהודים מעולם לא הבינו משמעות “למה אלוהים הוא אחד”. כי בדידות מעמים אחרים”, כאשר כל העולם אינסופי קשור ל”אחד שלם”, זה דרך בטוחה להשמדת עצמית.

אני רוצה במיוחד לפרט את מוסג של “נבחרות של עם ישראל”, כי מנבחרות זו, זאת אומרת “אי שוויון חוקי” התחילה נפילה של דת יהודית. העניין הוא, שכאשר חכמי ישראל התחילו לדבר הרבה על “נבחרות יהודית”, אז בזה הם סוללו דרך לאי שוויון בחברה יהודית, שבו אסורה “עבדות”. וזה אומר, שכל אנשים שיש בחברה, חייבים להרוויח “לעצמם את צרכם”, אלה להיות על הספקה של אנשי חברה אחרים. בדיוק נבחרות, זאת אומרת אי שוויון הביא למצב שבחברה יהודית הופיעו קבוצות אנשים “עמדה מיוחדת”, שלא עבדו, אלה היו על אספקה של חברה. כאשר אף פעולה חברתי וציבורי לא משחרר את איש מלהרוויח בכבוד על צרכיו. לכן אחרי חזרת עם ישראל משווי בבלי, בחברה יהודית הופיעו “רבנים שלא עבדו”, והם התחילו להשגיח במיוחד על “תרומות לדברים חברתיים”. אחרי זמן הזה את “תרומות חברתיות התחילו התפתח ברבנים, כמו “תרומות לעניים ונזקקים”. ואחרי השמדת מדינת ישראל ברומאים, כבר בגלות, תרומות נהיו חוק של שמירת חברות יהודיות. זאת אומרת, שעשירים היו חייבים לתרום כסף ואוכל לעניים. למראות שעם לחשוב על חוק יהודי הנכון” הם היו חייבים לעזור לעניים להרוויח בכבוד”, אלה לא לתרום כסף.

    יותר על כן, כי הסיבות “הנבחרות”, בניגוד הקיימת “שוויון מלא לכולם בעולם” השמדת מדינה יהודית היא עניין של זמן, כלומר זה בהחלט התרחש. בגלל שקנאות של נבחרות, תמיד מוביל או להרס עצמו, או להרס של אחרים.

בדיוק בדרך זו בדת יהודית נעלם בלתי מורגש “מוסג של בינה עולמית”, אלה הופיעה “אלוהים של כסף”, שגר עד היום. ולכן כל קהילות יהודיות של דתיים הם הכי עניים, כי בתוכם “לאסוף תרומות זה חוק”, אלה אחוז אנשים שלא עובדים הכי גבוהה מכל קבוצות אחרות של אוכלוסיה.

אבל חוץ מגדר של בדידות, אידיאולוגים של יהדות הבינו לא נכון את היסטוריה שלנו. כי הכריזו ליהודים שתורה זה היסטוריה שלנו!

אבל בעיה בזה, שתורה הייתה כמו ספר מדעית על כדור הארץ מזמן הופעת ציביליזציות ראשונות, שבסיסו בקוסמונאוטים אלים, כמו זה כתוב בכל מיתוסים של עמים שונים. אלה היסטוריה של מדינת עם ישראל על בסיס סיפורי מתורה התחיל בארך במאה 9 – 10 לפני ספירה.

לכן תורה, כמו גנוזות קדושות מדעית, שנמסרה מקוסמונאוטים לדורות עתידיות, הייתה נשמרת במקדשים מצרים אתיקה. ובגלל שמצרים חיו במדינה לפי חוקי “מגיה מדעית”, אז בהתאם מדינת מצרים הייתה מחולקת ל” 42 נומים” של גנוזות קדושות של “ספר מתים”. ובשביל לא לאבד את פיקוח מצרית מעל מדינה חדשה של יהודים, ובשביל שיהיה ברור מי יסד את מדינה, מצרים היצעו לבנות את מדינה לפי “גנוזות קדושות של תורה”, בגלל שהם לא היו מסוגלים להשתמש בה באמנות פרקטית של מגיה מדעית.

הוכחה חשובה, שמצרים ביחד עם יהודים יסדו מדינה חדשה על כל חוף של ים התיכון, היא גנוזות קדושות של תורה עצמה, כי גנוזות אלו במסורת אתיקה מיוצרים מפפירוס, שהיה ידוע רק במצרים. וגם גנוזות תורה תמיד היו מיוצרים כמו סליל ארוך, כמו כל גנוזות אתיקות של מצרים.

אבל כנירה הוכחה עוד יותר פרקטית של קשר הדוק בין תרבות עברי ותרבות מצרי, הוא טקס “מניחת תפילין”. ראשית, טקס הזה הוא מעוד אתיק, שנית, חכמים עד היום לא יכולים להסביר את משמעות מילה ראשונה של תפילין, כמו “טטפת”. וסיבה לחוסר הסברה של מילה היא, שבגלל שמילה זו קשורה למגיה מצרית אתיקה. עם אתם תסתכלו על ציורים קדומים של פרוע, אז אנחנו ניראה על החלק עליון של מצח את “קמיע של נחש”, שהוא היה נחשב אצל מצרים כ”הגנה”. בדיוק במקום הזה יהודים מניחים את תפילין, ואני חושב, שגם מיועדים לסודות של מצרים הניחו את קמיע בזמן הצגת מגיה. אבל לדאבוננו, בגלל סודות של מגיה תהליך הזה נשער לא ידוע. בכל זאת ידוע שזה “קמיע” גם אצל יהודים וגם אצל מצרים קדומים. כנען, שמצרים כבשו כבר במאה 15 לפני ספירה.

לכן מדינת ישראל, וגם מצרים אתיקה, זאת שני מדינות יוצאת דופן שבנויים לפי תוכנית מדעית” של גנוזות עתיקות של מצרים.

אבל יהודים זלזלו בתרבות מצרים אתיקה, והכתיבו לעצמם את היסטוריה חדשה, וקשרו אותה לספר תורה, שלמעשה אין להם שום קשר. לכן שום יציאת מצרים לא היה, ושום נדדה במדבר סיני לא היה, וכל סיפורים של תורה לא קשורים ליהודים. בגלל שיהודים קשרו את היסטוריה שלהם עם ספר של תורה, עד היום חושבים שהם היו “נוודים”, כי אברהם לפי נושה של תורה הוא נווד רועה. אבל למעשה תרבות יהודית התחיל במסופוטמיה, מהתחלת ציביליזציה אנושית, ועל זה אומר את רמה גבוה של שפה העברית. אלה עברית לא היה שפה של מצרים קדומה, וכזה שפה יכול להופיע רק אצל אנשים פעילים עם תרבות גבוהה. לכן שפה מפותחת של עברית יהודים החליף במסופוטמיה שפה של “שומרים”, מוגבל באפשרויות. 

    זאת, לדעתי, הייתה אינפורמציה אתיקה של מבנה תא אנושי.

     פרעונים ואנשי מגיה של מצרים היו יוזמים ביצירת מדינה חדשה, כי הם רצו “לשמור מצרים חזקה”. בגלל של כל כובשים באו דרך “שטח אסטרטגי חצי מדבר של כנען ומדבר סיני”. זה היה באותו סגנון, כאשר בתקופה מסוימת של היסטוריה שלנו, רומאים עזרו ליהודים להשתחרר למשטר יווני. ובדיוק באותו דרך, כאשר “סטלין” עזר ליהודים לייסד מדינה יהודית מחדש, אלה אנגלים, כאשר ספקו נשק ולימדו ערבים, רצו בכול מחיר להשמיד מדינה יהודית.

אנשי מגיה של מצרים, נאמנים לחוקים מדעים של עולם, כי ציירו על לשונם “אלת חוקי העולם מאאת”, חשבו שמדינה חדשה של יהודים, שבה לא יהיה עבדים, תהיה הגנה בטוחה של מצרים. כי לעבדים אין שום רצון להגן את בעליהם. אבל אנשי מגיה לא חזו מראש, שביחד “עבדות כוח פיסי”, אצל אנושות תופיע גם “עבדות אידיאולוגי של דת”.

חוץ מזה צמרת מצרית רצה להתפטר מיהודים, כקבוצה נפרדת חזקה במדינה, כי יהודים קבלו כוח גדול בזמן שליטה של פרעו “רמסס 2 “. ומסיבה זאת, יהודים שינו את שם הבירה שלהם לשם “רמסס”. כנראה יהודים היו כוח נקר בצבא של פרעו רמסס.

לכן אנחנו יכולים לראות, שמהתחלת הופעה של מדינה חדשה, יהודים רצו להתפטר מאפוטרופוס מצרית. במדינה חדשה בארך 200 שנה שלטו נביאים ושופטים, כי במדינה עוד לא היה קבוצת מנהלים מאורגנת, כמו אנשי מגיה במצרים. ומצב הזה עזר, שתוך 6 – 7  דורות, היסטוריה יצירת של מדינה הייתה נשכחת לגמרי. אלה בניה מקדש בירושלים במאה 10 לפני ספירה ולפי ספר תורה, יצרה “היסטוריה חדשה של עם ישראל”, כבר קשור לסיפורי גנוזות קדושות.

בהיסטוריה חדשה זאת יהודים לגמרי נתקו ברית חזק עם מצרים, ועשו מדינה בשטח אסטרטגי גיאוגרפית של ים התיכון. בין שני מדינות אף פעם לא הייתה מלחמה, אבל בלי ברית הם היו מבודדים, וכמו מדינות עשירות, הפכו למטרה מושחת לכול מיני כובשים.

   חוץ מזה אני מניח, שדורות הראשונות של יהודים, שעברו לישראל, חשבו שמצרים רימו אותם, כאשר הבטיחו להם “ארץ חלב ודבש”. כי פשוט אי אפשר להשוות את מצרים הצומח ומלה מים, ואדמות של ישראל כחצי מדבר עם חוסר מים קבוע לא רק לחקלאות, אלה לשתיה.

כדאי לציין במיוחד, שמצרים אתיקה, שהיה בעל “ידעה מדעית על העולם ועל בן-אדם” בעומק בלתי מדמיין, כבר לשליטה של פרעו “אחנטון”, ששינתה את מבנה אלים, איבדו את “כול שורשים מדעיים עם גנוזות קדושות שלהם”. וסיבה לאיבוד ידעה מדעית הייתה “בבידוד מדינה ממדינות אחרות” וגם “בבידוד ידעה מדעית מרוב העם”. קבוצה קטנה של “אנשים מיועדים לסודות של מגיה מדעית” לא הייתה מסוגלת לתת התפתחות של מדעה במצרים, וידעה זו הייתה נשארת רק בריפואי של אנשים, וגם טקסים דתיים של מתים. זאת אומרת שפרעונים זלזלו בחוק של עולמינו: “כול אינפורמציה הקיימת בעולם היא פתוחה לכולם!”  אף יצור, חוץ מבני-אדם לא מסתיר אינפורמציה. ומסיבה זו מבנה של מדינת מצרים לא קבלה התפתחות מדעית, ונשארה “טוטליטרית”. ובהתאם יהודים בהיסטוריה שלהם לא מצאו שום פיתרון, כלמצוא מלך, ואחר כך צמרת דתית כול היסטוריה היו במאבק עם מלכים, ומדינה הייתה נחלשת.

לפני יהודים באדמות ארץ ישראל חיו עמים שונים קטנים, וביניהם היו פלישטים, ידועים במדעה כעם של ים. פלישטים היו בעלי כמה ערים בים התיכון, היו עם תרבותי, כי אצלם היה כתיב עם 22 אותיות, שהיו כרובים במשמעות למקור מצרי של כתב חרטומים. למעשה מצרים דחקו את פלישטים מעריהם, אלה יהודים רק ממשיכו באותו תהליך. במדעה יודעים שעם הזה נעלם קרוב לזמן הזה.

עד היום הרבה יהודים קושרים את חיים עם “אמונה לאלוהים” וצורך של תפילות. אלה למעשה היסטוריה של יהודים בכלל לא הייתה תלויה מגנוזות קדושות של תורה. היסטוריה של יהודים בשלמות הייתה תלויה מיחסי גומלין בין “אנשים פרגמטיים ואנשים פאנאטיים” בתוך עם יהודי. שבו אנשים פרגמטיים  נובעים מחשיבות של חיים ביחס מאמונה. לכן אנשים פרגמטיים עבדו יותר מאשר התפללו, ולא רצו לסבול עבור אמונה. אנשים פאנאטיים חשבו שאמונה לאלוהים יותר חשובה מהחיים, ולכן יותר התפללו מאשר עבדו. והם חשבו שסבל הוא צורך של חיים. לכן חלק פרגמטי של אוכלוסיה תמיד הייתה משגשגת. חלק פאנאטי של אוכלוסיה תמיד הייתה ענייה. וכתוצאה מכך בהיסטוריה יהודית, כמעט עם הופעת מדינה יהודית, הופיע מושג “תרומה לעניים”. כלומר “חלק פאנאטי של אוכלוסיה” תמיד הובילה עמינו לאסון, כי פאנאטיים אף פעם לא הולכים לפשרה. בגלל פאנאטיים של אמונה מדינת ישראל נעלמה ממפת עמים של אדמה ל 2000 שנה.  ולכן מדינת ישראל חדשה גם כן בנו “פרגמטיים”, מתחיל מבנימין דא רוטשילד, אלה פאנאטיים שהופיעו במדינת ישראל חדשה, לא יכולים לספק דברים עקרוניים לילדיהם עד היום. דרך אגב, יהודים שגרים במדינות אחרות, חייבים להיות פרגמטיים, וזה הסיבה שמהם בכל העולם מועילים.

מחיר גבוה של גנוזות קדושות של תורה, שהופיעו ממקדשי מצרים, כמו כול גנוזות אחרות של מצרים בזה, שהם “ספרים צדעים, שמעבירים אינפורמציה על מבנה של בן-אדם, כמו מודל של העולם”. וגם שפה עברית, זאת שפה מיוחדת, מדעית, שהיגיע עלינו מזמן התחלת ציביליזציה. ומי שמבין עמוק את מבנה מערכתי של אלפבית, מילים ומשפטים, יודעה ששפה זו לא יכול ליצר שום איש נבון או קבוצת אנשים נבונים. כי הוא מקרין את ידעה עליונה על העולם ובני-אנוש.

כל היסטוריה שלנו אנחנו חיפשנו “משמעות סודי” של גנוזות קדושות. כתובים עשרי אלפים מאמרים פרשנות הכול שיש בגנוזות, ובמיוחד על נושה של שבת.  אלה מפתח למשמעות סודי מדעי של תורה נמצאה על מקום הכי ראוי, בצורה של ” 7 ימי בריאת העולם”. אלה משמעות הזאת חכמים שלנו אף פעם לא הבינו. כי עד היום לא מסוגלים להסביר ברור, למה צמחיה הייתה מיוצרת לפני שמש וירח. לכן מי שלא מבין את משמעות מדעי של ” 7 ימי בריאת העולם”, אין לא בכלל זכות בפרשנות של טקסט קדוש.

בשביל להחזיר את כל העמים של כדור הארץ “לדרך של אמת”, צריך להחזיר את עמים לדרך של חוקי חיים ולהשמיד את אידיאולוגיות של רמאות. כי כל אידיאולוגיות מחלקים חברה אנושית לאלה, שיש להם זכויות יתר ואלה שאין להם זכויות. זאת אומרת תמיד מופרת צדק ושיוון.

כל עמים של כדור הארץ בדאי להבין, שלא בני-אדם יצרו את אדמה שחיים בה, ולמעשה לאף אחד אין זכות לאדמה ומכירה אותה. לכל עמים יש זכות על אדמה רק “היסטורית”, כאשר הם היו מאבדים אותה לאוכל ומגנו אותה מכובשים. אדמות של “כנען” לעולם לא היו מקום, שבו יש אפשרות לקבל תנובה טובה, בגלל חוסר מים. אדמות של כנען תמיד היו מקום אסטרטגי לכובשים, כמו דרך קצרה ממזרח למערב. ולכן כל כובשים ניסו לתפוס אותה.

מעל עם יהודי, השב לאדמה היסטורית שלהם, כל הזמן עומדת “מלחמה של אסלם”, שבשתיקה מעודדים עמים אחרים. אבל עמים אלו חייבים לדעת, שהשמדת מדינת ישראל, שממנו התחילה “אמונה לאלוהים אחד”, תהיה משמעות השמדת כל אנושות. ועניין לא בזה שיהודים נדדו 2000 שנה, כאילו איבדו את זכות על אדמה זו. כי ערבים, הדורשים את אדמות אלו רק לעצמם, כמו רומאים, ויוונים וטורקים וכל מיני כובשים חיו באותו מקומות של”מעיינות מים”, שהיו יהודים אחרי כבישה של כנען. ערבים – בדווים, הופיעו על אדמות יהודיות במאה 7, אף פעם לא היו קשורים לאדמה כמו נוודים, והתנהגו באותו צורה כמו כובשים אחרים. זאת אומרת השמידו את כל העצים, חוץ מנושאי פרות, ואף פעם לא שתלו אף עץ. ורק התיישבות מספר גדול של יהודים במדינה, הציל את אדמה מהפיכה אותה למדבר. זאת אומרת אפשר להגיד, שלאדמה זו אין “זכות מלא לאף עם”. ולכן אדמה של ארץ ישראל, כמו מקור של דת אלוהים אחד, כמו “מדינה יחידה בעולם, שבנויה לפי תוכנית מדעי”, כמו מצרים אתיקה שנעלמה, “שייכת לכל עמים במידה שווה.

    היסטוריה של יהודים מעניינת בזה שהיא יעזור לאנושות למצוא דרך נכונה לחיים בעתיד.

“אלה סוף של מדינת ישראל, משמעות היא ניצחון של אלימות ושנעה אל כדור הארץ.

יעקב יופה                                                               18.01.2009

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.